Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Uruchomienie systemu µPOL-on

Uruchomienie systemu µPOL-on

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu zaprojektowanego przez pracowników CRI wewnętrznego rozwiązania do prezentacji danych z systemu POL-on. Utworzone narzędzie zbiera informacje z POL-on i przetwarza je w sposób dopasowany do naszej struktury danych.

W celu wyjaśnienia, czym jest narzędzie µPOL-on należy przedstawić najpierw centralny system POL-on 2.0 – narzędzie, którego celem jest zbieranie danych a temat nauki i szkolnictwa wyższego w całej Polsce. System pozwala na analizę danych oraz efektywniejsze zarządzanie sektorem nauki i kształcenia przez MEiN, a także usprawnienie komunikacji między różnymi jednostkami administracji publicznej.
µPOL-on jest zatem odzwierciedleniem centralnego systemu w mikroskali – po zalogowaniu daje lokalnym użytkownikom (dedykowanym pracownikom AGH), łatwiejszy, bardziej przejrzysty dostęp do danych, prezentując całościowo informacje o różnorodnych obszarach działalności naszej Uczelni, które znajdują się w ogólnopolskim systemie POL-on.

Ponadto dane z µPOL-on stanowią integralną część informacji dla systemu BaDAP w obszarze gromadzenia rekordów i statystyk o dorobku naukowym, ewaluacji dyscyplin naukowych, systemów motywacyjnych i rankingów.

Mamy nadzieję, iż oddane w użytkowanie narzędzie usprawni pracę w zakresie korzystania z repozytorium danych o nauce w AGH.

Stopka