Przejdź do treści Przejdź do stopki

Obszary odpowiedzialności

SIT

Sektor IT składa się z jednostek wewnętrznych: CRI, CWI oraz CZW i jest zarządzany przez Dyrektora ds. IT.

CRI

Odpowiada za utrzymanie i rozwój infrastruktury, systemów, aplikacji, budowę i integrację rozwiązań IT oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne.

CWI

Odpowiada za wsparcie w zakresie usług niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów podstawowych dla jednostek Sektora IT.

CZW

Odpowiada za zarządzanie portfelem projektów oraz koordynowanie działań wdrożeniowych w obszarze zarządzania i informatyzacji Uczelni.

Prowadzimy działania operacyjne obejmujące ogół czynności organizacyjnych, koordynacyjnych, nadzorczych i realizacyjnych, dotyczących informatyzacji Uczelni, wynikających z działań strategicznych w tym obszarze.

Stopka